Taal en Communicatie

Wat...

Wil je informatie over het profiel van deze richting, klik dan op de onderstaande knop.

Lessentabel

Wil je weten welke lessen bij je gekozen studierichting horen, klik dan op de onderstaande knop.

Wat houdt Taal en Communicatie in?

Taal en communicatie is een richting uit het domein Taal en cultuur. Deze richting met dubbele finaliteit bereidt je voor op een professioneel leven als communicatie-assistent.

In Taal en communicatie krijg je een stevige theoretische basis. Naast de algemene vorming ligt de focus op talen en public relations. Al vanaf het 3de jaar krijg je drie vreemde talen: Engels, Frans en Duits. In het vak Public Relations verken je alle aspecten van communicatie. Hoe communiceer je doeltreffend? Welke vormen en middelen zijn het meest geschikt?

De theorie pas je vervolgens zoveel mogelijk toe in concrete situaties. Je ontwerpt communicatieproducten, zoals een reclamefilmpje of affiche. Je maakt een planning en vervolgens voer je het geheel ook uit. Kennis en vaardigheden uit de talen- en ict-lessen helpen je om je communicatie doeltreffend te maken.

Na het 4de jaar Taal en communicatie kan je vlot instromen in de derde graad Taal en communicatie. Deze bereidt je voor op een professionele bachelor, zoals Office management of Communicatiemanagement. Wie niet wil verder studeren, kan ook instromen in de arbeidsmarkt.

Lessenpakket 3de jaar

Schooljaar 2022 – 2023

Godsdienst  2
Aardrijkskunde  1
Duits  1
Engels  3
Frans  4
Geschiedenis  1
MEAV  1
Lichamelijke opvoeding  2
Natuurwetenschappen  2
Nederlands  5
Public Relations  5
Toegepaste informatica 2
Wiskunde  2
TOTAAL 32

Lessenpakket 4de jaar

Schooljaar 2022 – 2023

Godsdienst  2
Aardrijkskunde  1
Duits  2
Engels  4
Frans  5
Geschiedenis  1
Lichamelijke opvoeding  2
Natuurwetenschappen  1
Nederlands  5
Public Relations  5
Toegepaste informatica 1
Wiskunde  3
TOTAAL 32

Leerlingen

Dagen school

Studiedomeinen

Jaar oude school

Contact

Adres: Diestsestraat 163, 3000 Leuven

Telefoon: 016 / 31. 90. 00

Email: info@min.ksleuven.be

Schooluren: 08:35 tot 15:40 uur