Een grote variatie aan studierichtingen

Vaardigheden zoals communicatie, zin voor initiatief, inzet, doorzettingsvermogen, werkmethodiek, discipline, relatiebekwaamheid, leergierigheid en interesse kunnen op onze school groeien. Waarden als vriendschap, openheid, verdraagzaamheid, innerlijkheid, trouw en eerlijkheid bieden de leerling sterkte bij zijn toekomstige taak in de samenleving.

Een school die deze vaardigheden en waarden voorleeft en de geborgenheid biedt waarin jongeren kunnen groeien, moet wel een goede school zijn. Dit is waar directie en leerkrachten van het Miniemeninstituut voortdurend aan willen werken.

Aanmelden eerste leerjaar Download infobrochure

Eerste graad

De overgang van de lagere school naar het middelbaar onderwijs betekent voor heel wat leerlingen een grote aanpassing. In de eerste graad zorgen wij ervoor dat die stap niet te groot is. Je komt terecht in een kleine klasgroep waarin je sterk begeleid wordt. We doen er alles aan om je je thuis te laten voelen in onze school.

Eerste leerjaar B

Tweede beroepsvoorbereidend jaar

Tweede graad

In de tweede graad vind je studierichtingen met een verschillende finaliteit uit twee domeinen: economie en organisatie of taal en cultuur.

Via onderstaande knoppen kan je meer informatie per studierichting vinden.

Bedrijfswetenschappen

Bedrijf en organisatie

Taal en communicatie

Finaliteiten secundair onderwijs

Doorstroom finaliteit: Studierichtingen in deze finaliteit bereiden leerlingen voor op een doorstroom naar academische bacheloropleidingen en professionele bachelors in het hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit: De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt finaliteit: De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

Meer info

Toerisme

Organisatie en logistiek

Download infobrochure

Derde graad

In de derde graad vind je studierichtingen met een verschillende finaliteit uit twee domeinen: economie en organisatie of taal en cultuur.

Via onderstaande knoppen kan je meer informatie per studierichting vinden.

Applicatie en databeheer

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen

Taal en communicatie

Toerisme

Onthaal, Organisatie en Sales

Specialisatiejaar kantoor en verkoop

Specialisatiejaar Kantoor: De vorming in het derde leerjaar van de derde graad Business Support heeft twee kanten: een communicatieve kant en een bedrijfsgerichte kant.

Meer info

Specialisatiejaar Verkoop: De vorming in het derde leerjaar van de derde graad Retailmanagement heeft twee kanten: een communicatieve kant en een bedrijfsgerichte kant.

Meer info
Download infobrochure