Internationaal

Over de grenzen heen….

Een klaslokaal is te klein voor onze leerlingen

Sinds 2010 zet onze school actief in op allerlei grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten met scholen en bedrijven. We doen dit op kleine en grote schaal, op maat van de individuele leerkracht, leerling of klas. Zo doen we aan bilaterale projecten via Buurklassen, multilaterale uitwisselingen van goede praktijken met scholen en nu ook buitenlandse stages via Erasmus+. Doel is om de professionalisering en het ondernemerschap van personeel en leerlingen te bevorderen.

Stages Erasmus+ KA1

Sinds 2017 organiseert onze school buitenlandse stages voor leerlingen van het 6de en 7de jaar in de richtingen toerisme, internationaal projectmanagement (secretariaat-talen), informaticabeheer, office en retail/visual merchandising. Jaarlijks trekken er zo’n 40 leerlingen op uit om hun beroepsvaardigheden en interculturele competenties in een internationale context uit te breiden.

Individuele leerlingenmobiliteiten

Voor een buitenlandse studie-ervaring hoef je niet te wachten tot je aan de hogeschool of universiteit studeert en het kan in onze school ook naast organisaties als AFS en WEP. Jarenlange buitenlandse samenwerking leverde onze school intussen een groot netwerk aan partnerscholen op. Hiervan kunnen onze leerlingen van het laatste jaar gebruik maken en gedurende minstens één maand in het buitenland les gaan volgen. Voor het innovatieve karakter van dit aanbod was onze school in 2019 trouwens een van de laureaten van de Koningin Paolaprijs.

Buurklassen

Sinds 2016 werken de leerlingen van 5 en 6 IPM (internationaal projectmanagement) samen met hun leeftijdsgenoten van het Einstein-Gymnasium uit Potsdam (Duitsland) aan verschillende uitwisselingsprojecten rond democratie en burgerzin. De buurklassenprojecten gingen recentelijk over de thema’s onderdrukking en de integratie van vluchtelingen..

Futureskills21

Evaluatie en 21ste-eeuwse vaardigheden zijn een “hot topic” in het onderwijs. Samen met 9 scholen uit andere landen wisselen we onze ervaringen en goede les- en evaluatiepraktijken uit om onze eigen visie uit te bouwen en ons eigen beleid te versterken.

Strip to Identity

Internationaal projectwerk met leerlingen met een concreet resultaat, hoe doe je dat? Lees er alles over op de website van het project “Strip to Identity” of hoe je via een stripverhalenproject leerlingen enthousiasmeert, aan 21ste-eeuwse vaardigheden werkt en leren zichtbaar maakt.

Internationale nascholingen en jobshadowings

Evaluatie en 21ste-eeuwse vaardigheden zijn een “hot topic” in het onderwijs. Samen met 9 scholen uit andere landen wisselen we onze ervaringen en goede les- en evaluatiepraktijken uit om onze eigen visie uit te bouwen en ons eigen beleid te versterken.

Leerlingen

Dagen school

Studiedomeinen

Jaar oude school

Contact

Adres: Diestsestraat 163, 3000 Leuven

Telefoon: 016 / 31. 90. 00

Email: info@min.ksleuven.be

Schooluren: 08:35 tot 15:40 uur