Eerste leerjaar

Het Miniemeninstituut in Leuven werkt met meer dan 60 scholen samen om de inschrijvingen eerlijk en vlot te laten verlopen. Met dat doel voor ogen werken we met een aanmeldingsprocedure.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogische project en het schoolreglement van de school.

Waar vind je meer info? Waar kan je jouw kind aanmelden? En wat moet je doen om na de aanmelding in te schrijven? Volg onderstaande rode link.

digitaal aanmelden

Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.

Met het aanmeldsysteem vermijden we dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan.

Met het aanmeldsysteem voorkomen we dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen inschrijven.

Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.

Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Meer info: aanmelden eerste leerjaar

Klassen volzet 2024 – 2025

Onderstaande klassen zijn volzet voor schooljaar 2024 – 2025. Hiervoor kan niet meer ingeschreven worden:

1B / 2BVL / 4OL / 7BS

Bekijk ons studieaanbod

Via onderstaande link kan je het studieaanbod van onze school bekijken.

Bekijk ons studieaanbod Maak een afspraak

Infodag (Inschrijven leerling)

Op onze infodag kan je info verkrijgen over de verschillende studierichtingen. Hiernaast kan je je ook meteen inschrijven (vanaf het 2de leerjaar) in onze school voor schooljaar 2024-2025.

29/06/2024

van 10.00 – 17.00 uur