Eerste leerjaar

Het Miniemeninstituut in Leuven werkt met meer dan 60 scholen samen om de inschrijvingen eerlijk en vlot te laten verlopen. Met dat doel voor ogen werken we met een aanmeldingsprocedure.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogische project en het schoolreglement van de school.

Waar vind je meer info? Waar kan je jouw kind aanmelden? En wat moet je doen om na de aanmelding in te schrijven? Volg onderstaande rode link.

digitaal aanmelden

Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.

Met het aanmeldsysteem vermijden we dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan.

Met het aanmeldsysteem voorkomen we dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen inschrijven.

Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.

Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Meer info: aanmelden eerste leerjaar

Andere jaren

Voor alle jaren vanaf het 2de middelbaar zijn de inschrijvingsmomenten . Daarnaast is inschrijven ook mogelijk na contact met de directeur via onderstaand e-mailadres:

Bekijk ons studieaanbod Maak een afspraak

Oudercontact

Het eerst volgende oudercontact zal plaats vinden op onderstaande datum. Inschrijven hiervoor kan via Smartschool.

26/10/2023

van 17.00 – 20.00 uur