Bedrijfswetenschappen

Wat...

Wil je informatie over het profiel van deze richting, klik dan op de onderstaande knop.

Lessentabel

Wil je weten welke lessen bij je gekozen studierichting horen, klik dan op de onderstaande knop.

Wat houdt bedrijfswetenschappen in?

Bedrijfswetenschappen is een richting uit het domein Economie en organisatie. Het is een doorstroomrichting wat betekent dat je heel wat theorie en grotere leerstofpakketten mag verwachten.

De focus ligt op de economische context. Je bestudeert zowel algemene economie als het meer toegepaste bedrijfseconomie en recht. Je bent geïnteresseerd in hoe consumenten hun keuzes maken en hoe producenten hierop inspelen. De wereldeconomie mag voor jou geen geheimen meer hebben. Je analyseert hoe dit economische systeem werkt, je wil zelf verbanden kunnen leggen. Maar je houdt ook van concrete toepassingen. Hoe werkt een dubbele boekhouding? Welke rechten en plichten brengen de verschillende ondernemingsvormen met zich mee?

Je krijgt een stevig pakket wiskunde. Er zijn 3 lesuren per week voor Natuurwetenschappen. Op onze school kiezen we ook voor een uitbreiding met ICT-uren. Zo kunnen we je een extra pakket aanbieden waardoor je in de derde graad nog kan kiezen voor richtingen met een sterkere informaticacomponent.

Na het 4de jaar Bedrijfswetenschappen kan je vlot instromen in de derde graad Bedrijfswetenschappen. Deze bereidt je voor op enkele academische bachelors, zoals Handelswetenschappen of op verschillende professionele bachelors, zoals Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Lessenpakket 3de jaar

Schooljaar 2022 – 2023

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Economie 6
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
MEAV 1
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Toegepaste informatica 2
Wiskunde 5
TOTAAL 32

Lessenpakket 4de jaar

Schooljaar 2022 – 2023

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Economie 6
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 4
Nederlands 4
Toegepaste informatica 2
Wiskunde 5
TOTAAL 32

Leerlingen

Dagen school

Studiedomeinen

Jaar oude school

Contact

Adres: Diestsestraat 163, 3000 Leuven

Telefoon: 016 / 31. 90. 00

Email: info@min.ksleuven.be

Schooluren: 08:35 tot 15:40 uur