Specialisatie

Kantoor

De vorming in het derde leerjaar van de derde graad Business Support heeft twee kanten:

een communicatieve kant:
praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels, o.a. in E-commerce context.

een bedrijfsgerichte kant:
levensechte administratieve cases met een oefenfirma; nadruk op integratie van verschillende softwarepakketten en de andere beroepsvaardigheden in vakdoorbrekende projecten. Via een oefenfirma wordt een praktijkgericht gebruik van ict, administratieve (ERP), boekhoudkundige en andere beroepsvaardigheden mogelijk.

Lessentabel

Wat nadien?

Arbeidsmarkt
De studierichtingen uit deze specialisatiejaren bereiden de leerlingen voor op een overstap naar de arbeidsmarkt.

Verkoop

De vorming in het derde jaar van de derde graad Retailmanagement heeft twee kanten:

een communicatieve kant:
praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels;

een bedrijfsgerichte kant:
in het beheer van een leeronderneming, een eigen winkel, komt kennis van het commerciële en financiële beheer van een winkel aan bod: van voorbereiding en start tot daadwerkelijk beheer: aankoop en voorraadbeheer, rentabiliteit en financiële aspecten, wettelijk kader. Daarbij komt ook promotiebeleid geïntegreerd aan bod.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

7 Business support

Godsdienst

2

Business support

11

Engels

2

Frans

4

Lichamelijke opvoeding

2

Project Algemene Vakken

4

Stages

11

Totaal

36

7 Retailmanagement Visual Merchandising

Godsdienst

2

Engels

2

Frans

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Project Algemene Vakken

4

Project leeronderneming

2

Retailmanagement

7

Stages

11

Visual merchandising

4

Totaal

36