5 en 6
Bedrijfs-
wetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een richting uit het domein Economie en organisatie. Het is een doorstroomrichting wat betekent dat je heel wat theorie en grotere leerstofpakketten mag verwachten.

Profiel leerling Lessentabel

Finaliteit

Doorstroom
De studierichtingen uit de doorstroom finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs.

Meer info

Profiel leerling

De focus ligt op de economische context. Je bestudeert zowel algemene economie als toegepaste bedrijfseconomie en recht. Je wil weten hoe consumenten hun keuzes maken en hoe producenten hierop inspelen. De wereldeconomie mag voor jou geen geheimen meer hebben. Je analyseert hoe dit economische systeem werkt, je wil zelf verbanden kunnen leggen. Je houdt echter ook van concrete toepassingen. Hoe werkt een dubbele boekhouding? Welke rechten en plichten brengen de verschillende ondernemingsvormen met zich mee?

Je krijgt een stevig pakket wiskunde en wetenschappen. Op onze school kiezen we ook voor een uitbreiding met ICT-uren. Zo kunnen we je een extra pakket aanbieden waardoor je in de derde graad nog kan kiezen voor richtingen met een sterkere informaticacomponent.

Deze studierichting bereidt je voor op enkele academische bachelors zoals Handelswetenschappen of op verschillende professionele bachelors zoals Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

5 Bedrijfswetenschappen

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Bedrijfswetenschappen

9

Wiskunde

4

Informaticawetenschappen

2

Mens cultuur maatschappij

1

Totaal

32

6 Bedrijfswetenschappen

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Bedrijfswetenschappen

9

Wiskunde

Informaticawetenschappen

5

2

Mens cultuur maatschappij

1

Totaal

32