5de en 6de
Toerisme

Toerisme is een richting uit het domein Economie en organisatie. Het is een dubbele finaliteitsrichting wat betekent dat je heel wat theorie en praktijk kan verwachten.

Profiel leerling Lessentabel

Finaliteit

Doorstroom/Arbeidsmarkt 
De studierichtingen uit deze dubbele finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.

Meer info

Profiel leerling

In toerisme krijg je een stevige theoretische basis. Naast de algemene vorming ligt de focus op talen en toerisme. Al vanaf het 3de jaar krijg je drie vreemde talen: Engels, Frans en Duits. In het vak toerisme verwerf je achtergrond over toeristische bestemmingen in voornamelijk eigen land. Zo kan je toeristische informatie geven op beurzen en evenementen.

De theorie pas je toe in concrete situaties. Je verzorgt het onthaal op een evenement of een toeristische bestemming. Ook administratie vormt een onderdeel van je opleiding.

Deze studierichting bereidt je voor op een professionele bachelor, zoals toerisme- en recreatiemanagement en hotelmanagement. Wie niet wil verder studeren, kan ook instromen in de arbeidsmarkt.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

5 Toerisme

Godsdienst

2

Engels

3

Frans

4

Geschiedenis

1

Lichamelijke Opvoeding

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

4

Toerisme

8

Toeristische aardrijkskunde

3

Kunst en cultuur

1

Wiskunde

2

Mens cultuur maatschappij

1

Totaal

32

6 Toerisme

Godsdienst

2

Engels

3

Frans

4

Geschiedenis

1

Lichamelijke Opvoeding

Natuurwetenschappen

2

1

Nederlands

3

Toerisme

9

Toeristische aardrijkskunde

3

Kunst en cultuur

1

Wiskunde

2

Mens cultuur maatschappij

1

Totaal

32