5 en 6
Toerisme

Wat...

Wil je informatie over het profiel van deze richting, klik dan op de onderstaande knop.

Lessentabel

Wil je weten welke lessen bij je gekozen studierichting horen, klik dan op de onderstaande knop.

Wat houdt derde graad Toerisme in?

De studierichting Toerisme in de derde graad heeft twee kanten:

een specifiek toeristische kant:
de nadruk ligt op het opdoen van toeristische kennis, die moet worden vertaald naar de specifieke klant: informatie opzoeken en selecteren, een reis samenstellen en administratief afhandelen.

Geïntegreerde opdrachten en de stage in het laatste jaar zijn in dit proces een onontbeerlijke aanvulling.

een communicatieve kant:
de bijzondere aandacht voor talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) ondersteunt de brede algemene vorming.

Lessenpakket 5de jaar

 

Godsdienst 2
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Integrale opdrachten 4
Kunst en cultuur 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 3
Stage
Toegepaste economie 2
Toerisme aardrijkskunde 3
Toeristische bestemmingen 2
Toeristische organisatie 2
Wiskunde 2
TOTAAL 32

Lessenpakket 6de jaar

Godsdienst 2
Duits 3
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Integrale opdrachten 2
Kunst en cultuur 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen
Nederlands 3
Stage 3
Toegepaste economie 2
Toerisme aardrijkskunde 3
Toeristische bestemmingen 2
Toeristische organisatie 2
Wiskunde 2
TOTAAL 35

Leerlingen

Dagen school

Studiedomeinen

Jaar oude school

Contact

Adres: Diestsestraat 163, 3000 Leuven

Telefoon: 016 / 31. 90. 00

Email: info@min.ksleuven.be

Schooluren: 08:35 tot 15:40 uur