5 en 6
Taal en communicatie

Taal en communicatie is een richting uit het domein Taal en cultuur. Het is een dubbele finaliteit wat betekent dat je heel wat theorie en grotere leerstofpakketten mag verwachten.

Profiel leerling Lessentabel

Finaliteit

Doorstroom/arbeidsmarkt 
De studierichtingen uit deze dubbele finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.

Meer info

Profiel leerling

In Taal en communicatie krijg je een stevige theoretische basis. Naast de algemene vorming ligt de focus op talen en public relations. Al vanaf het 3de jaar krijg je drie vreemde talen: Engels, Frans en Duits. In het vak Public Relations verken je alle aspecten van communicatie. Hoe communiceer je doeltreffend? Welke vormen en middelen zijn het meest geschikt?

De theorie pas je vervolgens zoveel mogelijk toe in concrete situaties. Je ontwerpt communicatieproducten, zoals een reclamefilmpje of affiche. Je maakt een planning en vervolgens voer je het geheel ook uit. Kennis en vaardigheden uit de talen- en ict-lessen helpen je om je communicatie doeltreffend te maken.

Deze richting bereidt je voor op een professionele bachelor zoals Organisatie en management of Communicatie. Wie niet wil verder studeren, kan ook instromen in de arbeidsmarkt.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

5 Taal en communicatie

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Duits

2

Engels

4

Frans

4

Geschiedenis

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Public Relations

8

Mens cultuur maatschappij

1

Totaal

32

6 Taal en communicatie

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Duits

2

Engels

4

Frans

4

Geschiedenis

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Public Relations

8

Wiskunde

2

Mens cultuur maatschappij

1

Totaal

32