5 en 6
Handel

Wat...

Wil je informatie over het profiel van deze richting, klik dan op de onderstaande knop.

Lessentabel

Wil je weten welke lessen bij je gekozen studierichting horen, klik dan op de onderstaande knop.

Wat houdt derde graad Handel in?

De vorming in de derde graad Handel TSO bestaat uit twee kanten:

een bedrijfsgerichte kant:
hier ligt de nadruk op commerciële vorming, bedrijfseconomie met ICTtoepassingen en boek- houden met professionele software;

een algemeen vormende kant:
Bij wiskunde krijgt de leerling oefeningen op rekenvaardigheid en op specifieke toepassingen in de handelssector.

Bijzondere aandacht is er voor taalvaardigheden in Nederlands, Frans, Engels en Duits, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.

 

Lessenpakket 5de jaar

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Bedrijfseconomie 9
Duits 2
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 3
TOTAAL 32

Lessenpakket 6de jaar

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Bedrijfseconomie 9
Duits 2
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 3
TOTAAL 32

Leerlingen

Dagen school

Studiedomeinen

Jaar oude school

Contact

Adres: Diestsestraat 163, 3000 Leuven

Telefoon: 016 / 31. 90. 00

Email: info@min.ksleuven.be

Schooluren: 08:35 tot 15:40 uur