5 en 6
Boekhouden-Informatica

Wat...

Wil je informatie over het profiel van deze richting, klik dan op de onderstaande knop.

Lessentabel

Wil je weten welke lessen bij je gekozen studierichting horen, klik dan op de onderstaande knop.

Wat houdt derde graad Boekhouden-Informatica in?

Voor de derde graad Boekhouden-Informatica zijn bijzondere interesse voor bedrijfseconomie, een stevige basis wiskunde, een pragmatische ingesteldheid en voldoende analytisch en theoretisch denkvermogen de voorwaarden.

De vorming Boekhouden-Informatica TSO steunt op drie polen:

een bedrijfsgerichte kant:
deze richt zich op de industriële onderneming en accentueert analytisch denken;

toegepaste informatica:
spitst zich toe op bedrijfsgerichte toepassingen; er is ruime aandacht voor analyse, programmeertechnieken en internet-technologie.

Wiskunde vereist een vrij hoog abstractieniveau.

Lessenpakket 5de jaar

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Bedrijfseconomie 6
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 3
Toegepaste informatica 5
Wiskunde 5
TOTAAL 32

Lessenpakket 6de jaar

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Bedrijfseconomie 6
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 3
Toegepaste informatica 5
Wiskunde 5
TOTAAL 32

Leerlingen

Dagen school

Studiedomeinen

Jaar oude school

Contact

Adres: Diestsestraat 163, 3000 Leuven

Telefoon: 016 / 31. 90. 00

Email: info@min.ksleuven.be

Schooluren: 08:35 tot 15:40 uur