5 en 6
Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie is een richting uit het domein Economie en organisatie. Het is een dubbele finaliteitrichting, dit betekent dat de richting een grondige theorie en voldoende praktijk aanbiedt.

Profiel leerling Lessentabel

Finaliteit

Doorstroom/arbeidsmarkt
De studierichtingen uit deze dubbele finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of de overstap naar de arbeidsmarkt.

Meer info

Profiel leerling

In de studierichting 5 en 6 Bedrijfsorganisatie verdiepen de leerlingen zich in de macro- en micro-economie. Niet alleen de economische tendens van de huidige samenleving wordt onder de loep genomen, maar ook de nood aan duurzame (economische) ontwikkeling.

Naast theoretische kennis over de economie leren de leerlingen van 5 en 6 Bedrijfsorganisatie de werking van een onderneming door en door kennen. Ook in dit luik verdiepen de leerlingen zich in duurzaam ondernemen. Marketing en employer branding samen met goederen– en informatiestroom zijn essentieel voor de werking van een onderneming, daarmee maak je ook kennis in deze studierichting.

Ook fiscaliteit wordt in de spotlight gezet. Zo leer je werken met personen– en vennootschapsbelastingen en verken je de intriges van de belasting over de toegevoegde waarde (btw).

Boekhouden en financieel beheer zijn onmisbaar in de succesvolle loopbaan van een onderneming. Daarom leer je in deze studierichting over accounting, kostprijsberekening, debiteuren– en personeelsbeheer. Sociaal overleg, instroom, doorstroom uitstroom, tewerkstelling en loonberekening worden je ook aangereikt in deze brede, economische studierichting.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

Lessenpakket 5 Bedrijfsorganisatie

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

Bedrijfsorganisatie

13

Wiskunde

3

Mens cultuur maatschappij

1

Totaal

32

Lessenpakket 6 Bedrijfsorganisatie

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

3

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

Bedrijfsorganisatie

13

Wiskunde

3

Mens cultuur maatschappij

1

Totaal

32