5 en 6
Bedrijfs-
ondersteunende informatica-
wetenschappen

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een richting uit het domein Economie en organisatie. Het is een doorstroomrichting, dit betekent dat de richting een grondige theorie aanbiedt. Het combineert een brede algemene vorming met een pakket economie en een pakket informaticawetenschappen.

Profiel leerling Lessentabel

FInaliteit

Doorstroom
De studierichtingen uit de domeingebonden doorstroom finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.

Meer info

Profiel leerling

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen is een richting uit het domein Economie en organisatie. Het combineert een brede algemene vorming met een pakket economie en een pakket informaticawetenschappen.

Het pakket economie (algemene economie en bedrijfswetenschappen) omvat organisatievormen en -structuur,  financiering van bedrijfsactiviteiten,  financiĆ«le gezondheid van een onderneming, aspecten van marketing en juridische aspecten met betrekking tot e-commerce.

Het pakket informaticawetenschappen omvat vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren,  programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling in een object georiĆ«nteerde omgeving,  ontwerpen en beheren van databanken, en uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

5 Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Bedrijfswetenschappen

3

Communicatiewetenschappen

1

Informaticawetenschappen

7

Wiskunde

Mens cultuur maatschappij

4

1

Totaal

32

6 Bedrijfsondersteunende informatica wetenschappen

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Bedrijfswetenschappen

3

Communicatiewetenschappen

1

Informaticawetenschappen

7

Wiskunde

Mens cultuur maatschappij

5

1

Totaal

32