5 en 6
Applicatie en databeheer

Applicatie en databeheer is een richting uit het domein Economie en organisatie. Het is een dubbele finaliteitsrichting, dit betekent dat de richting een grondige theorie en voldoende praktijk aanbiedt.

Profiel leerling Lessentabel

Finaliteit

Doorstroom/arbeidsmarkt 
De studierichtingen uit deze dubbele finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of de overstap naar de arbeidsmarkt.

Meer info

Profiel leerling

Een leerling Applicatie en databeheer is onderzoekend ingesteld en ontwikkelt gedurende twee schooljaren contextgerichte inzichten in de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling.

Het is belangrijk dat leerlingen Applicatie en databeheer leren denken in functie van het proces dat zal leiden tot het gewenste resultaat. Zo worden ze technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer en netwerkarchitectuur.

Specifiek in deze studierichting zal je kennis verwerven en leren omgaan met datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur. Je zal applicaties uitwerken, ze testen en in werking stellen bij de gebruiker. Webapplicaties onderhouden is ook een vaardigheid die je onder de knie zal hebben nadat je afstudeert in Applicatie en databeheer.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

5 Applicatie en databeheer

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

Applicatie en databeheer
(incl. werkplekleren)

13

Wiskunde

Mens cultuur maatschappij

4

1

Totaal

32

6 Applicatie en databeheer

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

Applicatie en databeheer
(incl. werkplekleren)

14

Wiskunde

Mens cultuur maatschappij

3

1

Totaal

32