3 en 4
Toerisme

Toerisme is een richting uit het domein Taal en cultuur. Deze richting met dubbele finaliteit bereidt je voor op een professioneel leven in de toeristische sector.

Profiel leerling Lessentabel

Finaliteit

Arbeidsmarkt: 
Studierichtingen in deze finaliteit bereiden leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

Doorstroom: 
De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.

Meer info

Profiel leerling

In Toerisme krijg je een stevige theoretische basis. Naast de algemene vorming ligt de focus op talen en toerisme. Al vanaf het 3de jaar krijg je drie vreemde talen: Engels, Frans en Duits. In het vak Toerisme verwerf je achtergrond over toeristische bestemmingen in voornamelijk eigen land. Zo kan je toeristische informatie geven op beurzen en evenementen.

De theorie pas je toe in concrete situaties. Je verzorgt het onthaal op een evenement of een toeristische bestemming. Ook administratie vormt een onderdeel van je opleiding.

Na het 4de jaar Toerisme kan je vlot instromen in de derde graad Toerisme. Deze bereidt je voor op een professionele bachelor, zoals Toerisme- en recreatiemanagement, Hotelmanagement, Media en Entertainment Business … Wie niet wil verder studeren, kan ook instromen in de arbeidsmarkt.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

3 Toerisme

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Duits

1

Engels

3

Frans

4

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

MEAV

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Toegepaste informatica

2

Toerisme

6

Wiskunde

3

Totaal

32

4 Toerisme

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Duits

2

Engels

3

Frans

3

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Toegepaste informatica

2

Toerisme

8

Wiskunde

3

Totaal

32