3 en 4
Taal en communicatie

Taal en communicatie is een richting uit het domein Taal en cultuur. Deze richting met dubbele finaliteit bereidt je voor op een professioneel leven als communicatie-assistent.

Profiel leerling Lessentabel

Finaliteit

Arbeidsmarkt: 
Studierichtingen in deze finaliteit bereiden leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

Doorstroom: 
De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.

Meer info

Profiel leerling

In Taal en communicatie krijg je een stevige theoretische basis. Naast de algemene vorming ligt de focus op talen en public relations. Al vanaf het 3de jaar krijg je drie vreemde talen: Engels, Frans en Duits. In het vak Public Relations verken je alle aspecten van communicatie. Hoe communiceer je doeltreffend? Welke vormen en middelen zijn het meest geschikt?

De theorie pas je vervolgens zoveel mogelijk toe in concrete situaties. Je ontwerpt communicatieproducten, zoals een reclamefilmpje of affiche. Je maakt een planning en vervolgens voer je het geheel ook uit. Kennis en vaardigheden uit de talen- en ict-lessen helpen je om je communicatie doeltreffend te maken.

Na het 4de jaar Taal en communicatie kan je vlot instromen in de derde graad Taal en communicatie. Deze bereidt je voor op een professionele bachelor, zoals Office management of Communicatiemanagement. Wie niet wil verder studeren, kan ook instromen in de arbeidsmarkt.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

3 Taal en communicatie

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Duits

1

Engels

3

Frans

4

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

MEAV

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

Public Relations

5

Toegepaste informatica

2

Wiskunde

3

Totaal

32

4 Taal en communicatie

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Duits

2

Engels

4

Frans

5

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

5

Public Relations

5

Toegepaste informatica

1

Wiskunde

3

Totaal

32