3 en 4
Handel

Wat...

Wil je informatie over het profiel van deze richting, klik dan op de onderstaande knop.

Lessentabel

Wil je weten welke lessen bij je gekozen studierichting horen, klik dan op de onderstaande knop.

Wat houdt tweede graad Handel TSO in?

Voor de tweede graad Handel TSO is een interesse voor bedrijfseconomie een voorwaarde. In principe kan elke leerling instromen in deze studierichting.

De vorming in de tweede graad Handel bestaat uit:

een communicatieve kant:
lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden in Nederlands, Frans en Engels en dit zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.

een bedrijfsgerichte kant:
die omvat eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding.

Lessenpakket 3de jaar

Schooljaar 2020 – 2021

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Bedrijfsbeheer 6
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Toegepaste informatica 3
Wiskunde 5
TOTAAL 32

Lessenpakket 4de jaar

Schooljaar 2021 – 2022

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Bedrijfsbeheer 6
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Toegepaste informatica 3
Wiskunde 5
TOTAAL 32

Leerlingen

Dagen school

Studiedomeinen

Jaar oude school

Contact

Adres: Diestsestraat 163, 3000 Leuven

Telefoon: 016 / 31. 90. 00

Email: info@min.ksleuven.be

Schooluren: 08:35 tot 15:40 uur