3 en 4
Bedrijfs
wetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een richting uit het domein Economie en organisatie. Het is een doorstroomrichting wat betekent dat je heel wat theorie en grotere leerstofpakketten mag verwachten.

Profiel leerling Lessentabel

Finaliteit

Doorstroom:
Studierichtingen in deze finaliteit bereiden leerlingen voor op enkele academische bachelors, zoals Handelswetenschappen of op verschillende professionele bachelors, zoals Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Meer info

Profiel leerling

De focus ligt op de economische context. Je bestudeert zowel algemene economie als het meer toegepaste bedrijfseconomie en recht. Je wil weten hoe consumenten hun keuzes maken en hoe producenten hierop inspelen. De wereldeconomie mag voor jou geen geheimen meer hebben. Je analyseert hoe dit economische systeem werkt, je wil zelf verbanden kunnen leggen. Maar je houdt ook van concrete toepassingen. Hoe werkt een dubbele boekhouding? Welke rechten en plichten brengen de verschillende ondernemingsvormen met zich mee?

Je krijgt een stevig pakket wiskunde. Op onze school kiezen we ook voor een uitbreiding met ICT-uren. Zo kunnen we je een extra pakket aanbieden waardoor je in de derde graad nog kan kiezen voor richtingen met een sterkere informaticacomponent.

Na het 4de jaar Bedrijfswetenschappen kan je vlot instromen in de derde graad Bedrijfswetenschappen. Deze bereidt je voor op enkele academische bachelors, zoals Handelswetenschappen of op verschillende professionele bachelors, zoals Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

3 Bedrijfswetenschappen

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Economie

6

Engels

3

Frans

3

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

MEAV

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Toegepaste informatica

2

Wiskunde

5

Totaal

32

4 Bedrijfswetenschappen

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Economie

6

Engels

3

Frans

3

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

3

Nederlands

4

Toegepaste informatica

2

Wiskunde

5

Totaal

32