3 en 4
Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie is een richting uit het domein Economie en organisatie. Deze richting met dubbele finaliteit bereidt je voor op een professioneel leven in de boekhoudkundige, commerciële of HR-administratieve wereld.

Profiel leerling Lessentabel

Finaliteit

Arbeidsmarkt:
Studierichtingen in deze finaliteit bereiden leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

Doorstroom:
De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of overstap naar de arbeidsmarkt.

Meer info

Profiel leerling

In Bedrijf en organisatie krijg je een stevige theoretische basis. Naast de algemene vorming ligt de focus op economie en talen. In het vak bedrijfseconomie duik je in de wereld van economie en bedrijfswetenschappen. Je maakt ook kennis met de boekhoudkundige, commerciële en HR gerelateerde activiteiten uit het bedrijfsleven. Je leert om een professionele communicatie te verzorgen.

In deze richting ligt daarom ook een focus op talen. Naast Engels en Frans leer je al vanaf het 3de jaar ook Duits. In Bedrijf en organisatie verwerf je heel wat theoretische inzichten, maar je leert ze ook vertalen naar concrete contexten.

Na het 4de jaar Bedrijf en organisatie kan je vlot doorstromen in enkele richtingen uit de derde graad bijvoorbeeld: Bedrijfsorganisatie, Commerciële organisatie of Internationale handel en logistiek. Elk van deze richtingen bereidt je verder voor op een professionele bachelor uit de velden Handelswetenschappen en bedrijfskunde of Onderwijs. Wie niet naar het  hoger onderwijs wil, kan ook kiezen voor een sense (éénjarige specialisatie na het secundair) of meteen instromen in de arbeidsmarkt.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

3 Bedrijf en organisatie

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Bedrijfseconomie

6

Duits

1

Engels

3

Frans

3

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

MEAV

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Toegepaste informatica

3

Wiskunde

3

Totaal

32

4 Bedrijf en organisatie

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Bedrijfseconomie

8

Duits

1

Engels

3

Frans

3

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Toegepaste informatica

3

Wiskunde

3

Totaal

32