Oudercontact 24/10/2019

Oct 10, 2019


Beste ouders


Op vrijdag 18/10 wordt het rapport dagelijks werk 1 uitgedeeld. De resultaten die uw zoon/dochter behaalt, kan u ook permanent opvolgen via Smartschool. U kunt deze resultaten – eventueel samen met uw zoon/dochter – bespreken met de titularis en de vakleerkrachten tijdens ons eerste oudercontact dat plaatsvindt op
donderdag 24 oktober 2019 van 17.00 uur tot 20.00 uur.

U kunt die avond eveneens mevr. G. Cauwenberghs, de directeur, ontmoeten. Ook Katrien Engelen en Kim Vanhaeren (leerlingbegeleiders), Loes Kestens (CLB-medewerker) zullen aanwezig zijn.

Om dit oudercontact efficiënt te kunnen organiseren, vragen wij u zo snel mogelijk via Smartschool in te schrijven. Om u wegwijs te maken in het gebruik van de inschrijvingsmodule werd een bestand op Smartschool geplaatst.

 Alle informatie i.v.m. puntenverdeling en evaluatie zijn ook terug te vinden op Smartschool. 

Met vriendelijke groeten

De directie