1ste leerjaar B

In het eerste jaar kies je nog geen studierichting. Je krijgt een pakket basisvorming. Denk bijvoorbeeld aan vakken als Nederlands, Frans, wiskunde, wetenschappen, muziek, beeld …

Daarnaast is er volop ruimte om op verkenning te gaan in nog onbekende studiedomeinen. Deze verkenning vindt plaats verspreid over de hele lessentabel en alle vakken.

Profiel leerling Lessentabel

verder studeren

Moet ik in het eerste jaar al een studiekeuze maken?

Neen. In het eerste en ook in het tweede jaar kies je nog geen studierichting. De eerste graad is oriënterend. Je krijgt dus twee jaar tijd om jezelf in kaart te brengen en te ontdekken waar je mogelijkheden en interesses liggen.

Profiel leerling

Het eerste leerjaar B geeft leerlingen die de basisleerstof van het lager onderwijs niet voldoende beheersen, de kans om de moeilijke overgang naar het secundair onderwijs een jaar lang voor te bereiden in een speciale onthaalklas. Leerlingen die slagen voor het eerste leerjaar B behalen ook het getuigschrift lager onderwijs.

Ouders beslissen na overleg met leerkrachten en CLB of een leerling het eerste leerjaar B zal volgen.

Na dit jaar wordt weer door ouders, in samenspraak met leerkrachten en CLB, beslist of de leerling zal overgaan naar een eerste leerjaar A of naar een tweede beroepsvoorbereidend leerjaar.

Bekijk de lessentabel

Lessentabellen

1ste leerjaar

Godsdienst

2

Beeld

1

Frans

2

Engels

1

LAB

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

6

Muziek

1

Nederlands

4

Techniek

4

Wetenschappen

3

Wiskunde

4

Totaal

32

2de beroepsvoorbereidend leerjaar

Godsdienst

2

Beeld

1

Economie en organisatie

5

Engels

1

Frans

2

Kunst en creatie

5

LAB

2

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale opvoeding

1

Nederlands

3

Techniek

2

Wetenschappen

1

Wiskunde

3

Totaal

32