1ste
leerjaar B

Wat...

Wil je informatie over het profiel van deze richting, klik dan op de onderstaande knop.

Lessentabel

Wil je weten welke lessen bij je gekozen studierichting horen, klik dan op de onderstaande knop.

Wat houdt eerste leerjaar B in?

Het eerste leerjaar B geeft leerlingen die de basisleerstof van het lager onderwijs niet voldoende beheersen, de kans om de moeilijke overgang naar het secundair onderwijs een jaar lang voor te bereiden in een speciale onthaalklas. Leerlingen die slagen voor het eerste leerjaar B behalen ook het getuigschrift lager onderwijs.

Ouders beslissen na overleg met leerkrachten en CLB of een leerling het eerste leerjaar B zal volgen.

Na dit jaar wordt weer door ouders, in samenspraak met leerkrachten en CLB, beslist of de leerling zal overgaan naar een eerste leerjaar A of naar een tweede beroepsvoorbereidend leerjaar.

Inschrijven in het eerste leerjaar B

Sinds het schooljaar 2015-2016 is een nieuw inschrijvingsdecreet van kracht.

De aanmeldingsprocedure van KSLeuven zal volgens de richtlijnen van het nieuwe decreet verlopen. De vernieuwde aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door de algemene vergadering van  het Lokaal Overlegplatform (LOP) voor het secundair onderwijs te Leuven. De commissie inzake leerlingenrechten die de gelijke onderwijskansen waarborgt heeft de procedure eveneens goedgekeurd.

De concrete stappen van de aanmeldingsprocedure vindt u hier.

1ste leerjaar B

Godsdienst 2
Beeld 1
Frans 2
Engels 1
LAB 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 6
Muziek 1
Nederlands 4
Techniek 4
Wetenschappen 3
Wiskunde 4
TOTAAL 32

Leerlingen

Dagen school

Studiedomeinen

Jaar oude school

Contact

Adres: Diestsestraat 163, 3000 Leuven

Telefoon: 016 / 31. 90. 00

Email: info@min.ksleuven.be

Schooluren: 08:35 tot 15:40 uur